Zdarma otevíráme všem předplatitelům archiv článků časopisů Wolters Kluwer

Všichni předplatitelé ASPI mohou nyní využívat tisíce odborných i praktických  článků zabývajících se různorodou problematikou. K dispozici získávají jako bonus ke své licenci nově archiv více než 30 časopisů z roku 2020 a dříve, z nabídky všech právních oborů ASPI.

Bezpečnost a hygiena práce
Bulletin Komory daňových poradců
Daně a právo v praxi
Daňová a hospodářská kartotétk
Daňový expert
Finanční, daňový a účetní bulletin
Finanční management a kontroling v praxi
Judikatura Evropského soudního dvora
Jurisprudence
Komorní listy
Mzdy a personalistika v praxi
Obchodní právo
Otázky a odpovědi z praxe
Personální a sociálně právní kartotéka
Práce a mzda
Právo a rodina
Právo v pohybu
Právo v přepravě a zasilatelství
Rekodifika a praxe
Rodinné listy
Rodinné právo
Řízení školy
Soudce
Soukromé právo
Státní zastupitelství
Školní poradenství v praxi
Trestní právo
Účetnictví, daně a právo v zemědělství
Účetnictví v praxi
Učitelský měsíčník
Unes – účetnictví neziskového sektoru
Zdravotnické fórum