Zářijové novinky ASPI

Zářijové aktuality nabízí především novinky z pracovního práva. Všichni předplatitelé praktického komentáře k zákoníku práce a k zákonu o kolektivním vyjednávání získávají jejich rozsáhlé aktualizace s právním stavem k 1. 5. 2022. Komplexní výklad ustanovení zákoníku práce  kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Ze široké nabídky monografií upozorňujeme například na tituly Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti nebo Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru. S kompletními novinkami i z dalších právních oblastí se seznamte v aktuálním článku.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky

Komentář Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (339/2017  Sb.) – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce

 Komentář Nařízení vlády o způsobu organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat (27/2002 Sb.) – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Komentář Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.), právní stav k 1. 5. 2022 – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce
Praktický komentář Zákoník práce (262/2006 Sb.), právní stav k 1. 5. 2022 – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Autoři neustále doplňují nové odpovědi na složité otázky z korporátní praxe, nyní o 67 nových odpovědí. Současně bylo aktualizováno
1 349 záznamů.
Manuál nabízí již více než 1 700 odpovědí na základě odborné analýzy související judikatury.


MONOGRAFIE –
Wolters Kluwer

Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce
Cizinci a daně. 6. vydání – právní obor Daně a poplatky s Průvodcem
Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe – právní obor Účetnictví
Opatření proti vyhýbání se zdanění – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce
Pohledávky z trestných činů – právní obor Trestní právo
Právo a péče v závěru života. Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora – Právo prakticky. 2. vydání – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce
Výkon hlasovacího práva v akciové společnosti – právní obor Právo obchodních korporací včetně Průvodce
Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vydání – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Změna okolností ve smluvním právu– právní obor Občanské právo hmotné a procesní

MONOGRAFIE – Leges

Mediace ve spotřebitelských sporech – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce

MONOGRAFIE – Grada

DPH 2022 – právní obor Daně a poplatky s Průvodcem
Jak číst účetní výkazy 3. vydání – právní obor Účetnictví
Mzdové účetnictví 2020 – právní obor Účetnictví
Zákoník práce 2022 s výkladem – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce
Zákoník práce v praxi, 4. vydání – právní obor Pracovní právo a sociální zabezpečení včetně Průvodce

Modul  EU
Aktuálně přibylo 658 nových záznamů. Záznamy jsou různorodé od přípravných aktů přes judikáty, nařízení až po konsolidovaná znění.

NOVINKA –  Video manuály ASPI

Jak rychle vyhledat konkrétní paragraf vybraného předpisu? Jak pracovat s ASPI Průvodci ? Jak snadno porovnat časová znění předpisu?

Využijte tipy a triky v krátkých videích, díky  kterým ještě více ušetříte svůj čas.

Máte zájem si ASPI  dostupné na www.aspi.cz s Průvodci a dalšími praktickými nástroji zdarma vyzkoušet?
Stačí kliknout