Monografie COVID 19 – Přijatá opatření všem předplatitelům ASPI

Do všech licencí ASPI jsme zařadili právě vydanou praktickou příručku, ve které najdete kompletní přehled ochranných a mimořádných opatření vydaných podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizových opatření vydaných podle krizového zákona, jež byla v souvislosti s šířením tohoto onemocnění v ČR přijata.

ASPI – Když si musíte být jistí