V září opět bohatá úroda novinek v ASPI

Nově zařazené nebo aktualizované komentáře, zbrusu nový ASPI Průvodce Veřejné zakázky, aktualizované a rozšířené ASPI Navigátory, zařazené novely v přeložené legislativě…

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) – specializace Horní právo

Správní řád (500/2004 Sb.) Praktický komentář – specializace Správní právo – obecné předpisy

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Zdravotnictví a farmacie

Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Správní právo – zvláštní předpisy

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 –  specializace Doprava

Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.), právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Daně a poplatky

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Živnostenské právo

Katastrální zákon (256/2013 Sb.), právní stav k 1. 7. 2020 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY –  nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Nakladatelství Wolters Kluwer

Programování pro právníky – specializace Elektronické komunikace a IT

Všem předplatitelům specializace Právo obchodních korporací 2020 jsme bezplatně rozšířili knihovnu o publikaci Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Nakladatelství Grada

Ovládněte tržní cykly – specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Personalistika pro manažery a personalisty – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Právní vztahy k dřevinám – specializace Životní prostředí

Do balíčků Daně, Účetnictví a Občanské právo a právo obchodních korporací jsme zařadili: Manažerské účetnictví veřejného sektoru / Moderní metody řízení nákladů /Normy mank  přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob / Sbírka souvztažností pro nestátn neziskovky / Účetní manuál pro podnikatelské subjekty / Účetnictví společenství vlastníků jednotek /Kurz právní sebeobrany / Mezinárodní obchodní operace /Právní minirádce pro život

NOVINKA ASPI Průvodce Veřejné zakázky

Přehledná a rychlá navigace problematikou veřejných zakázek pro zadavatele, dodavatele i advokáty. Na 3 kliknutí získáte výsledný konsolidovaný dokument.
Všechny informace jsou aktualizované a ověřené.

Průvodce Veřejné zakázky vám rádi představíme.

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Zařazeny byly novely: zákoníku práce 285/2020 Sb.  (obě jazykové verze) , trestního řádu a trestního zákoníku 333/2020 Sb. (v angličtině),  novela trestního zákoníku 336/2020 Sb. (v angličtině), novela zákona o DPH a zákona o daních z příjmu 343/2020 Sb.  (obě jazykové verze) + v anglické verzi navíc novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

ASPI NAVIGÁTORY

V ASPI můžete mít k dispozici přehledné postupy v podobě praktických Navigátorů.
Aktuálně je v ASPI 21 Navigátorů, které vás provedou nejsložitějšími předpisy.
Nově jsme pro vás aktualizovali a doplnili následující Navigátory:

ASPI Navigátor Přestupky  – 6 nových postupů, 1 postup zaktualizován

ASPI Navigátor Insolvenční řízení – 1 postup zaktualizován

ASPI Navigátor Celní řízení
– 11 nových postupů, 1 postup zaktualizován

ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek
– 4 aktualizované postupy

ASPI Navigátor Daň z příjmů – 4 nové postupy, 11 aktualizovaných postupů

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí – 1 postup zaktualizován

ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím – 1 nový postup

ASPI Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob – 1 postup zaktualizován

ASPI Navigátor Správní řád – 38 nových postupů

ASPI Navigátor Trestní řád – 5 aktualizovaných postupů

ASPI Navigátor Zaměstnávání cizinců a další pobytové otázky – 10 aktualizovaných postupů

TIP – Vyzkoušejte si vybrané postupy přímo ve vašem ASPI.