Únorové novinky v ASPI

Jediný aktuální komentář na trhu k zákonu o ochranných známkách, výrazné rozšíření a aktualizace Praktického manuálu k zákonu o obchodních korporacích, zajímavé novinky v monografiích Wolters Kluwer, Grada a Auditorium…

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

Praktický komentář Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – specializace Duševní vlastnictví

Praktický komentář Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) (11/1975 Sb.) – specializace Doprava

 Všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace:

Komentář Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.), právní stav k 1. 11. 2019 – specializace Daně a poplatky

Komentář Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.), právní stav aktualizovaných částí k 31. 12. 2020 – specializace Daně a poplatky

Komentář Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.), právní stav k 11. 12. 2020 – specializace Správní právo – obecné předpisy

­ Komentář Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.), právní stav k 1. 9. 2020 – specializace Správní právo – zvláštní předpisy

Komentář Zákon o válečných hrobech (122/2004 Sb.), právní stav k 1. 9. 2020 –  specializace Správní právo – zvláštní předpisy 

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK

ASPI Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích průběžně rozšiřujeme a aktualizujeme v souladu se zásadní novelou tohoto zákona účinnou od 1. 1. 2021.
Na základě analýzy soudních rozhodnutí přináší manuál jasné odpovědi na již na 1 070 problematických otázek z korporátní praxe a pokrývá více než polovinu ustanovení ZOK.

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY

Wolters Kluwer

Sdílená ekonomika tři roky poté – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání  –
specializace Daně a poplatky

Nakladatelství Auditorium

Právní principy a právní argumentace
Příběh moderního práva
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950
Svoboda projevu
Usucapio

Nakladatelství Grada

Diskriminace na pracovišti
DPH 2020 – zákon s přehledy

Pro více informací o publikacích Grada a Auditorium kontaktujte naše obchodní poradce

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Do modulu „PZP – Použitelná znění zák. č 586/1992 Sb., o daních z příjmů“ jsme zařadili znění zákona pro výpočet daní z příjmů za rok 2020.

V předpisech naleznete použitelné znění předpisu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

ONLINE ŠKOLENÍ ASPI – pokračujeme zdarma
I v roce 2021 si můžete vybrat z nabídky různých typů školení pro začátečníky i pokročilé, uživatele klasického ASPI  i ASPI Online.

Aktuální nabídka s přihláškou  zde

PRŮVODCE COVID-19
Trvale jsme bezplatně zpřístupnili všem předplatitelům ASPI Online.
Průvodci získáte na pár kliknutí všechny aktuální a ověřené informace k současné situaci.

Více informací zde