Únorové novinky v ASPI

Z  únorových novinek upozorňujeme na Praktický komentář ke stavebnímu zákonu a komentář k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Zaktualizovali jsem Praktický komentář ke katastrálnímu zákonu. Z novinek v monografiích doporučujeme Převod nemovitosti od počátku do konce (průvodce pro realitní makléře) nebo praktická Merita – Daň silniční 2022 a Daň z nemovitých věcí 2022.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky

Praktický komentář Stavební zákon (183/2006 Sb.) – specializace Stavebnictví
Komentář Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR (14/2021 Sb.) – specializace Veřejné sbory
Komentář Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (321/2016 Sb.) – specializace Daně a poplatky


KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Praktický komentář Katastrální zákon (256/2013 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – specializace Občanské právo hmotné a procesní
Komentář Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.), právní stav k 1. 9. 2021 – specializace Trestní právo


MERITUM – Wolters Kluwer

Daň silniční 2022 – specializace Daně a poplatky
Daň z nemovitých věcí 2022 – specializace Daně a poplatky


MONOGRAFIE – Wolters Kluwer
Dokazování
– specializace Občanské právo hmotné a procesní
Převod nemovitosti od začátku do konce nejen pro realitní makléře
– specializace Občanské právo hmotné a procesní
Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy
– specializace Trestní právo


MODUL EU

Do modulu EU přibylo celkem 921 velmi různorodých záznamů, především předpisů (nařízení, rozhodnutí, směrnic) a judikátů.
Ze zajímavých doporučujeme

* celex 32021D2165 (č. předpisu 2021/2165/EU) – rozhodnutí o prodloužení platnosti opatření k dodávání biocidního přípravku Biobor JF (ČR)

* celex 32021R1953 (č. předpisu 2021/1953/EU) – změna směrnice 2014/25/EU (veřejné zakázky)

* celex 62020TJ0712 (č. předpisu T-712/20) – rozsudek Tribunálu Škoda Investment a.s. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

* celex 62019CC0881 (č. předpisu C‑881/19) – Tesco Stores ČR a.s. proti Ministerstvu zemědělství

Dále byly nově doplněny texty u:

* celexu 32019L1937 (č. předpisu T-712/20) – směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

* celexu 32020R1503 (č. předpisu 2020/1503/EU) – nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

 

CHCETE ASPI VYUŽÍVAT NA MAXIMUM?  VYUŽIJTE ŠKOLENÍ ZDARMA!

Díky zkušeným lektorům snadno a rychle využijte všechny jeho možnosti. Seznámíme vás s novinkami, které vám ušetří čas. Proškolíme začátečníky i pokročilé a nabízíme různé typy školení.

Máte nově uzavřenou smlouvu na ASPI? Rozhodně doporučujeme přihlásit se na školení, a pokud máte více licencí, rádi vám také připravíme školení na míru. Stačí se jen domluvit s vaším obchodním poradcem.

Vyberte si z aktuální nabídky typů a termínů online školení