Svěží říjnové novinky v ASPI

Exkluzivně komentované předpisy z oblasti zdravotnictví, nově aktualizované komentáře, 15 monografií a praktických příruček…

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Praktický komentář Katastrální vyhláška (357/2013 Sb.) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I a Občanské právo hmotné a procesní II

Komentář Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) – specializace Zdravotnictví a farmacie

Praktický komentář Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.) – specializace Zdravotnictví a farmacie

Praktický komentář Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (79/2013 Sb.) – Zdravotnictví a farmacie

Praktický komentář Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (116/2020 Sb.) –Zdravotnictví a farmacie

 

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci (104/2013 Sb.), právní stav k 29. 4. 2020 – specializace – Trestní právo

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.), právní stav k 10. 9. 2020 – Trestní právo

Praktický komentář Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.), právní stav k 1. 9. 2020 – specializace Správní právo – obecné předpisy

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY –  nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Nakladatelství Wolters Kluwer

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR– specializace Elektronické komunikace a IT

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? – specialiazce Ústavní právo

Nakladatelství Grada

Slovník církevního práva specializace Církve
Základní bankovní služy a asymetrie informací z hlediska spotřebitele – specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry

Do balíčků Daně, Účetnictví a Občanské právo a právo obchodních korporací jsme zařadili: DPH Výklady a příklady /DPH Zákon  s přehledy / Účetní případy pro podnikatele / Účetnictví pro úplné začátečníky / Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky / Úvod do studia práva /Vnitropodnikové směrnice v účetnictví / Vnitropodnikové účetnictví /Zákon o účetnictví / Zákon o účetnictví s komentářem

MERITUM –  nově zařazené do nabídky ASPI 2020
Daně 2020 – Daň z přidané hodnoty,
právní stav k 1. 5. 2020 – specializace Daně a poplatky