Srpnové novinky v ASPI

V ASPI rychle reagujeme na nové předpisy a jako první na trhu přinášíme jejich komentáře. Klientům také doplňujeme aktuální komentáře bezplatně. Právě jsme zařadili jedinečný komentář k tzv. Milostivému létu II, který jako mimořádný bonus získají všichni předplatitelé komentáře k exekučnímu řádu. Nabídka unikátních  komentářů v ASPI se rozšířila také o praktický komentář zákona o lékařských povoláních a komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Dříve zařazené komentáře také průběžně aktualizujeme – detaily v následujícím článku.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky

Praktický komentář Zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.) – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Praktický komentář Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (95/2004 Sb.) – právní obor Zdravotnictví a farmacie

Komentář Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.)
– Nakladatelství Leges – právní obor Správní právo – obecné předpisy
Tento komentář jsme nově doplnili všem klientům s licencí Správní právo – obecné předpisy  2022.

Komentář Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (214/2022 Sb.) – tzv. Milostivé léto II – právní obor  Občanské právo hmotné a procesní
Tento jedinečný komentář mimořádně získávají jako bonus všichni předplatitelé komentáře k Exekučnímu řádu (120/2004 Sb.)

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Komentář Občanský zákoník III. svazek (89/2012 Sb.), právní stav k 31. 12. 2021 – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Komentář Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (312/2016 Sb.), právní stav k 1. 1. 2022 – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce
Komentář Zákon o dráhách (266/1994 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Doprava
Komentář Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.), právní stav k 1. 2. 2022 – právní obor Správní právo – samospráva
Komentář Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.), právní stav k 1. 6. 2022 – právní obor Životní prostředí

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Autoři neustále doplňují nové odpovědi na složité otázky z korporátní praxe, nyní o 92 nových odpovědí. Současně bylo aktualizováno
559 záznamů.
Nyní Manuál nabízí již více než 1 670 odpovědí na základě odborné analýzy souvisejícící judikatury.


MONOGRAFIE –
Wolters Kluwer

Liber Amicorum Monika Pauknerová – k dispozici všem předplatitelům ASPI
Daň z příjmu FO v mezinárodním kontextu – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce
Fiducie a svěřenský fond – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Imunita a nedopovědnost členů parlamentu – právní obor Ústavní právo
 Listina v kontextu společenských změn – právní obor Občanské právo hmotné a procesní
Obec a investor nad územním plánem – Změny regulace, náhrady za zmařené investice a veřejná infrastruktura – právní obor Správní právo – samospráva
Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa – právní obor Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce
Zdanění osobních příjmů, 3. vydání – právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce

MONOGRAFIE – GRADA

Finanční analýza – 7. aktualizované vydání – právní obor Finanční právo – banky
Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů– právní obor Daně a poplatky včetně Průvodce

MODUL EU

Do modulu EU přibylo více než 620 nových záznamů. Jedná se především o judikáty a předpisy (směrnice, nařízení a rozhodnutí a směrnice). Zajímat by vás mohly například tyto:

celex 62021CJ0043 (č. předpisu C-43/21) – rozsudek Soudního dvora FCC Česká republika, s.r.o. v. Ministerstvo životního prostředí a další
celex 62022CN0257 (č. předpisu C-257/22) – předběžná otázka CD v. Ministerstvo vnitra České republiky
celex 32022H0867 (č. předpisu 2022/867/EU) – doporučení Komise o uvolnění nouzových zásob ropy členskými státy po invazi na Ukraj


NOVINKA –  Video manuály ASPI

Využijte tipy a triky v krátkých videích, díky  kterým ještě více ušetříte díky ASPI čas


    Máte zájem si ASPI  dostupné na aspi.cz s Průvodci a dalšími praktickými nástroji zdarma vyzkoušet?

    Stačí kliknout