Říjnové novinky nejen s komentáři

Říjnové novinky přináší jedinečný komentář k zákonu o chráněném účtu – komentář je dostupný pro všechny předplatitele, kteří mají ve své licenci komentář k OSŘ. Z dalších novinek upozorňujeme na komentář k Úmluvě o právech dítěte a související komentáře opčních protokolů mezinárodních soudů. Všichni předplatitelé komentáře k zákonu o obchodních korporacích a zákona o svobodném přístupu k informacím získávají jejich aktualizace.

KOMENTÁŘE – NOVĚ ZAŘAZENÉ

Komentář Zákon o chráněném účtu (38/2021 Sb.) – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

Komentář Zákon o realitním zprostředkování – Praktický komentář  (39/2020 Sb.) – Nakladatelství Leges – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo hmotné a procesní II

Komentář Zákon o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.) – specializace Správní právo – zvláštní předpisy

Komentář Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) – specializace Ústavní právo – specializace Ústavní právo

Komentář Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (4/2013 Sb.m.s.) – specializace Ústavní právo

Komentář Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu (45/2003 Sb.m.s.) – specializace Ústavní právo

Komentář Opční protokol zavádějící postup předkládání oznámení výboru OSN pro práva dítěte (28/2016 Sb. m.s.) – specializace Ústavní právo

 

 KOMENTÁŘE – AKTUALIZACE

Všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace:

Zákon o obchodních koporacích (90/2012 Sb.),  právní stav k 1. 1. 2021 – specializace Právo obchodních korporací
Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář, právní stav k 1. 8. 2021 (123/1998 Sb.) – specializace Životní prostředí
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), právní stav k 1. 8. 2021 –  specializace Správní právo – obecné předpisy
Změna zákona o realitním zprostředkování (190/2020 Sb.), právní stav k 25. 4. 2020 – specializace Občanské právo hmotné a procesní I, Občanské právo procesní II

MERITUM

Meritum  Daňový řád 2021  – specializace Daně a poplatky

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Do modulu Přeložená legislativa (anglické a německé znění) byly zapracovány novely č. 297/2021 Sb., 324/2021 Sb. a 329/2021 Sb. (mění zákon o daních z příjmů) a 330/2021 Sb. (změna zákoníku práce)

Do modulu Přeložená legislativa (anglické znění ) byla zapracována novela č. 298/2021 Sb. (změna insolvenčního zákona)

ZVEME VÁS NA WEBINÁŘE A KONFERENCE


10. odborná konfrence k pracovnímu právu

10. odborná konference k pracovnímu právu
Pracovní právo v době postcovidové – 15. 10. 2021
Více informací a přihláška zde

Webinář Veřejnoprávní milostivé légo v kontextu exekučního práva

Veřejnoprávní milostivé léto v širším kontextu exekučního práva – 4. 11. 2021
Více informací a přihláška zde