Říjnové novinky ASPI

Na trhu jediný a velmi prakticky zaměřený komentář k zákonu o cestovních dokladech, byl právě zařazen do ASPI. Další novinkou v ASPI je komentář k úmluvě OSN o mezinárodní koupi zbozí z nakladatelství Leges. Všichni předplatitelé praktického komentáře k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich získávají jeho aktualizace s právním stavem k 30. 4. 2022. Ze široké nabídky monografií upozorňujeme například na Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí se vzory a ukázkami a dále na 2. vydání Shrnutí předpisů o advokacii. Kompletní novinky představujeme v aktuálním článku.

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky

Komentář Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)
Praktický komentář Zákon o cestovních dokladech (329/1999 Sb.)

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé získávají následující aktualizace

Komentář Advokátní tarif (177/1996 Sb.), právní stav k 1. 8. 2022
Komentář Lázeňský zákon (164/2001 Sb.), právní stav k 30. 7. 2022
Komentář Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.), právní stav k 1. 7. 2022
Komentář Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (25/2016 Sb.), právní stav k 30. 4. 2022

MONOGRAFIE – Wolters Kluwer

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí se vzory a ukázkami
Shrnutí předpisů o advokacii – Právo prakticky, 2. vydání
Zastoupení podnikatele

MONOGRAFIE – Grada

Podvojné účetnictví 2022

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA

Potřebujete mít vždy po ruce kvalitní německé a anglické překlady právních předpisů? Pouze v ASPI nabízíme překlady nejvýznamnějších právních předpisů, které mají zajištěny průběžné aktualizace po novelizaci příslušných předpisů. Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certifikovaným překladatelským týmem a s korekturou rodilého mluvčího.

Do modulu Přeložená legislativa – Anglické překlady byly zapracovány novely: 214/2022 Sb. (změna OSŘ), 240/2022 Sb. (změna trestního zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek) a 244/2022 Sb. (změna zákona o daních z příjmů)

Do modulu Přeložená legislativa – Německé překlady byly zapracovány novely: 240/2022 Sb. (změna trestního zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek) a 244/2022 Sb. (změna zákona o daních z příjmů)

PRAKTICKÝ MANUÁL K ZOK
Autoři neustále doplňují nové odpovědi na složité otázky z korporátní praxe, nyní o 44 nových odpovědí. Současně bylo aktualizováno
727 záznamů.
Manuál nabízí již více než 1 780 odpovědí na základě odborné analýzy související judikatury.

Usnadněte si práci s judikaturou a zkuste si zdarma výhody Praktický manuál k ZOK.