prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
katedra obchodního práva, právnická fakulta UK

Wolters Kluwer je dlouholetým vydavatelem učebnic obchodního práva, monografií i sborníků z konferencí. Při tvorbě našich odborných výstupů, ale i v rámci přípravy přednášek, seminářů a jiných odborných vystoupení široce využíváme informačními systémy ASPI. Současně oceňuji, že ASPI  inovativně online cestou zprostředkovává  pro studenty právnického i ekonomického zaměření,   širokou  právnickou veřejnost i podnikatelskou praxi naše odborné výstupy -   komentáře k právních předpisům, odborné články, rozbory  aktuální judikatury i studijní literaturu, a to přehledným a uživatelsky vstřícným způsobem.