prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Právnická fakulta MU

Děkuji vydavatelství Wolters Kluwer za možnost podílet se na tvorbě odborných textů i za jejich rychlé zpřistupňování pomocí databáze ASPI. Velmi si cením spolehlivého a pohotového zdroje informací, které ASPI pro uživatele představuje. Zvláštní poděkování vyjadřuji za všechny studenty právních oborů, kterým databáze pomáhá při tvorbě jejich esejů, diplomových a disertačních prací.