Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel, KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Rád bych Vám poděkoval sám za sebe i za všechny své kolegyně a kolegy z krajského úřadu za skvělý specializovaný informační systém ASPI. Tento systém provozujeme na našem intranetu a užíváme ho již od roku 2001, tedy téměř dvě desetiletí, prakticky od vzniku kraje. Kromě kraje samotného využíváme službu také pro všech cca 100příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Pro výkon našich činností potřebujeme nejen mít validní právní informace, ale také uživatelsky přívětivý nástroj pro jejich třídění a vyhledávání. V ASPI je navíc k dispozici široká škála výkladové literatury zaměřené na územní samosprávné celky a na výkon státní správy, vždy v aktuálním znění a v přehledném uspořádání. ASPI je tak pro náš úřad vynikajícím, rychlým a pohodlným zdrojem informací, na který se můžeme vždy plně spolehnout. Poděkování patří Vaší společnosti i za skvělý, vždy přátelský a klientsky orientovaný přístup a také za rozumnou cenovou a licenční politiku. A velmi profesionální jsou také obchodní zástupkyně a zástupci společnosti, se kterými jsme v době minulé i nedávno jednali a řešili naše požadavky a potřeby.