Mgr. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
právník statutárního města

"Vzhledem k rozsahu, komplikovanosti, permanentním změnám, a z toho vyplývajícím častým výkladovým nejasnostem právního řádu, je v dnešní době výkon profese právníka bez právního informačního systému prakticky nemyslitelný. Ze svých zkušeností mohu potvrdit existenci přímé úměry mezi kvalitou právního informačního systému a kvalitou výsledků práce právníka. Informační systém ASPI je pro mě již mnoho let spolehlivým partnerem v situacích, které se mnohým mohou zdát na první pohled neřešitelné."