JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D. LL.M.
Advokát, pedagog

Používám ASPI ve své advokátní i pedagogické praxi již asi 20 let, a to nejen proto, že obsahuje skutečně aktuální znění zákonů (a náhled do předcházejících znění), ale zejména pro možnost nalézání judikatury ke konkrétním ustanovením zákona. Stejně tak hojně využívám i možnost vyhledávat literaturu vážící se k danému ustanovení zákona.