JUDr. Kateřina Šimáčková
Soudkyně Ústavního soudu

Naši knihu Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?  jsme vydali v nakladatelství Wolter Kluwer, protože spolupráce s tímto nakladatelstvím umožňuje jednotlivé texty z této knihy vřadit i do systému ASPI. A proto se tak  s našim kritickým pohledem na konkrétní právní pravidla může seznámit i ten, kdo by si knihu nekoupil, ale zajímá se o stejný právní problém jako my.  Věříme, že to bude obohacením pro systém ASPI i pro jeho jednotlivé čtenáře.