JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Členka katedry obchodního práva PF UK, vedoucí autorského kolektivu komentáře k energetickému zákonu

Cením si dlouhodobé spolupráce s Wolters Kluwer. Díky jeho systému ASPI je možné rychle dohledat relevantní literaturu a judikaturu, pracovat s různými časovými verzemi právních předpisů a vůbec těžit z provázanosti informací v celém systému ASPI. Pro mě jako autorku je neocenitelným pomocníkem při rešerši i funkce Bibliografie shromažďující základní informace o všech odborných článcích publikovaných v českých odborných časopisech. Rovněž oceňuji, že díky systému ASPI jsou díla, na jejichž tvorbě jsem se podílela, dostupná širšímu okruhu čtenářů.
Věřím, že se systém ASPI bude i nadále rozvíjet, aby svým uživatelům přinášel v úplnosti co nejvíce užitečných relevantních právních informací rychle, přehledně a ve vysoké odborné kvalitě.