JUDr. Jan Provazník
Pedagog PF MU v Brně, odborník na trestní právo

"S ASPI mám zkušenost jako uživatel i jako autor. Jako uživatel oceňuji zejména skvělou vnitřní propojenost databází, díky níž lze pracovat s vazbami mezi předpisy a judikaturou, různými  časovými verzemi předpisů atd., a tímto způsobem získat najednou, rychle a bezpracně potřebný komplex informací, který by jinak vyžadoval značný čas a úsilí. Jako autor si velmi vážím toho, že redakce ASPI vytváří kvalitní, nápomocné a profesionální zázemí, které autorům umožňuje věnovat prakticky veškerou energii jen odborné stránce věci. Tento aspekt zůstává běžnému uživateli skrytý, ale představuje nedocenitelnou a nesmírně významnou determinantu odborné i praktické kvality výsledného produktu. Jako uživatel i jako autor pak musím vyzdvihnout inovativnost a progresivitu týmu ASPI, který neustále usiluje o zachycení technologických i odborných trendů a reflektuje zpětnou vazbu, již i aktivně vyhledává. To usnadňuje cíl stejně žádoucí jako obtížný - udržet si stabilní přehled v oboru i době, pro něž je příznačná hektičnost a překotnost."