JUDr. Jan Mach
Právník České lékařské komory, přední odborník na zdravotnické právo v ČR

Při své práci využívám ASPI každodenně – pro oblast zdravotnického práva, které se věnuji, zde najdu pohromadě komentářový výklad k právním předpisům, judikaturu i aktuální články. Oceňuji také notifikace na změny právní úpravy, díky kterým jsem vždy v obraze a své klienty můžu včas informovat, na co se mají připravit.