JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
advokát, právní služby pro podnikatele i běžné občany

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě složitějších případů navíc i odbornou literaturu a judikaturu. K tomuto všemu používám ASPI.