JUDr. Daniela Šustrová, LL.M
ředitelka kanceláře ředitele, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

ASPI je pro mě jasná volba. ASPI používám každodenně, nejen pro svou publikační a pedagogickou činnost. V ASPI mám možnost kdykoliv a na jednom místě najít vše, co potřebuji, aktuální i diferenční znění právních předpisů, relevantní judikaturu a hlavně výklady v podobě celých publikací. Wolters Kluwer a ASPI jsou zárukou dokonalého servisu pro každého právníka.