Ivan Chalupa a David Reiterman
Autoři Praktického manuálu ZOK

„Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme zejména porozumění pro inovaci, která z ASPI činí logickou platformu pro vývoj Praktického manuálu k ZOK. Věříme, že další vývoj ASPI online představuje velkou příležitost pro další zefektivnění komunikace právních informací.“

Získali Autorskou cenu Wolters Kluwer pro rok 2021.