Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Systém ASPI využívá naše městská část již od roku 2000. Jedná se o profesionální zdroj právních informací, které jsou pravidelně aktualizovány, vedeny zcela přehledně a pro běžné uživatele (jímž jsem též) srozumitelně tříděné. Pro Prahu 16 jsou dále klíčové předpisy územních samospráv včetně složitého právního prostředí, historicky nastaveného v metropoli – díky ASPI a jeho nástrojům se však uživatel vždy zorientuje v aktuální i předchozí podobě předpisů.