doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D, LL.M.
ředitel Právní služby, Česká spořitelna, a.s., centrála

Všem klientům chceme poskytovat kompletní servis pro jejich potřeby, a to očekáváme i u právního informačního softwaru. V ASPI máme k dispozici relevantní právní informace pro bankovnictví, ale i pro zacházení s osobními údaji nebo compliance. Pro všechny agendy našeho právního oddělení se tak můžeme o systém opřít. Jako vysokoškolský pedagog zároveň využívám názorů kolegů z širokého katalogu právních monografií

.