Prosincové novinky v ASPI

Do ASPI jsme zařadili nový komentář k zákonu o daních z příjmů, vylepšili jsme pro vás Kalkulačky ASPI  a z nových monografií upozorňujeme na již 6. vydání praktické příručky Zaměstnanecké benefity a daně.


KOMENTÁŘE – NOVĚ ZAŘAZENÉ

Komentář Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)  – specializace Daně a poplatky


MONOGRAFIE  – Wolters Kluwer

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. rozšířené vydání – specializace Daně a poplatky

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání – specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Zápisy práv do katastru nemovitostí – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

Zastoupení. Specifika a kontexty – specializace Občanské právo hmotné a procesní II

KALKULAČKY ASPI

Představujeme vám novinky v Kalkulačkách ASPI, které vám ještě více zrychlí automatizaci výpočtů.

Díky novým funkcím bude práce s nimi také pohodlnější a výpočty snažší.

 • Nově můžete pracovat ve vizuálně i funkčně stejném prostředí, jak v Klasickém ASPI, tak ASPI Nové Generace aspi.cz. Obě verze jsou také vzájemně kompatibilní.
 • Kalkulačka přepočítává sama výsledek, průběžně a ihned při zadání nových hodnot.
 • Uživatel je upozorněn na chybu v případě nesprávně vyplněných hodnot.
 • V tabulkách je možnost pracovat s řádky – smazat, vložit, duplikovat, změnit pořadí, kopírovat hodnoty řádku (zatím pouze v desktopové verzi).
 • Při výpočtu odměny advokáta je možnost výpočtu několika úkonů s různými daty najednou. Totéž je možné i s několika různými soudními poplatky, hotovými výdaji nebo cestovními náhradami platnými k daným datům.

  Více o novinkách v Kalkulačkách zjistíte zde

  MODUL EU

  Do modulu EU přibylo více než 930 nových záznamů. Jedná se především o judikáty a předpisy (směrnice, nařízení a rozhodnutí). Též byly doplněny texty v souvislosti s Curií a vztahy na české předpisy.

  Zajímat by vás mohly tyto:

  * celex 62020CC0086 (č. předpisu C‑86/20) – Stanovisko generálního advokáta Vinařství U Kapličky s.r.o. proti Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ústřednímu inspektorátu

  celex 62021CO0121(02) (č. předpisu C-121/21 R) – Usnesení místopředsedy Soudního dvora. Česká republika v. Polská republika. „Řízení o předběžných opatřeních – Článek 279 SFEU – Životní prostředí – Těžba hnědého uhlí v povrchovém dole – Hnědouhelný důl Turów (Polsko) – Nesplnění povinností vyplývajících z usnesení – Změna okolností – Neexistence – Penále.“

  CURIA – * celex 62018TJ0683 (č. předpisu T-683/18) – Santa Conte v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie CANNABIS STORE AMSTERDAM – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka, která je v rozporu s veřejným pořádkem – Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 7 odst. 2 nařízení 2017/1001.“

  ZVEME VÁS NA WEBINÁŘ

  Webář Účetní a daňové novinky 2022

  Zkušená lektorka Olga Pilařová vás seznámí s novinkami v daňově a účetní oblasti k 1. 1. 2022.
  Obsahem budou zejména novinky roku 2022 a novely, které do nového roku zasahují.

  Detailní informace a přihláška zde