Prosincové novinky v ASPI

Aktualizovaných 23 témat Občanského zákoníku. Srovnávacího komentáře, další nově zařazené a aktualizované komentáře,  novinky  v monografiích i přeložené legislativě – to je naše prosincová nadílka

KOMENTÁŘE – nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Komentář Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.)– specializace Pracovní právo a sociální  zabepečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Komentář Zákon o Státním pozemkovém úřadu (175032012 Sb.)  – specializace Správní právo – zvláštní předpisy

Komentář Zákon o zahraniční službě (150/20173 Sb.) – specializace Pracovní právo a sociální  zabepečení I, Pracovní právo a sociální zabezpečení II

KOMENTÁŘE – všichni předplatitelé příslušných komentářů získávají následující aktualizace 

Komentář  Lex Covid (191/2020 Sb.) právní stav k 3. 1, 2020 – k dispozici všem zákazníkům s předplatným ASPI 2020

Komentář Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) – specializace Spotřebitelské právo

Občanský zákoník. Srovnávací komentář  /PRK Partners Aktualizováno 23 témat

MONOGRAFIE A PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY –  nově zařazené do nabídky ASPI 2020

Nakladatelství Auditorium
Jaderné právo a právní futuristmus. Jaderné technologie budoucnosti a jejich právní úprava

Nakladatelství MUNI – tituly dostupné pro všechny předplatitele ASPI

Auta, auta, auta …a životní prostředí
Autorské právo, public domain a lidská práva
Církev a stát 2019
Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky
Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací
Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

PŘELOŽENÁ LEGISLATIVA
Nově jsme zařadili:

386/2020 Sb. – změna zákona o daních z příjmů (obě jazykové verze) a změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (angličtina)

403/2020 Sb. – změna správního řádu (angličtina)