Veřejné zakázky

Komplexní řešení pro všechny, kteří se potřebují dobře orientovat  v problematice veřejných zakázek.

Získáte ucelený výběr informací z oblasti veřejných zakázek, který vám zrychlí a usnadní každodenní práci. Relevantní a aktulizované informace se přehledně zobrazí na jednom místě, podle témat a na 3 kliknutí a máte k dispozici výsledný konsolidovaný dokument – konkrétní paragraf příslušného zákona, komentář, judikaturu, články, vzory k tématu, které hledáte.

ASPI Průvodce Veřejné zakázky 2021
ASPI
Předpisy, judikatura, literatura
ASPI Průvodce – dostuponé jen v ASPI Nové Generace
Veřejné zakázky
Covid-19
Specializace
Občanské právo hmotné a procesní II
Stavebnictví 
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách
Přeložená legislativa – Veřejné zakázky (anglický a německý jazyk)
Časopis Obchodní právo
Počet komentářů 56
Počet příruček 111
Počet časopisů 4
Počet specializací 3
Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
1 666 Kč
Kontaktovat obchodního poradce

 

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Profesní řešení lze dále rozšířit o …

Navigátory

Cena *
Celní řízení 208 Kč
Daň z přidané hodnoty 292 Kč
Daň z příjmů 208 Kč
Daňový řád 292 Kč
Insolvenční řízení 208 Kč
Katastr nemovitostí (součást specializace Obč. pr. hmotné a procesní II)
Občanský soudní řád 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa 292 Kč
Pracovní právo 125 Kč
Přestupky 125 Kč
Rozhodčí řízení (součást specializace Rozhodčí řízení)
Společnost s ručením omezeným (součást StudentASPI Plus)
Správní řád 208 Kč
Svobodný přístup k informacím (součást specializace Správní právo - obecné př.)
Trestní řád (součástí je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob) 292 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
Veřejná podpora 208 Kč
Vymáhání pohledávek 125 Kč
Zadávání veřejných zakázek 208 Kč
Zaměstnávání a pobyt cizinců 125 Kč
Životní prostředí 208 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Překlady předpisů

Anglický jazyk * Německý jazyk *
Autorský zákona (121/2000 Sb.) 83 Kč
Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.) 299 Kč 250 Kč**
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 83 Kč
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.) 250 Kč 250 Kč ***
Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.) 250 Kč
Správní řád (500/2004 Sb.) 83 Kč
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.) 250 Kč
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 83 Kč
Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.) 83 Kč
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 83 Kč
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) 83 Kč 83 Kč
Zákoník práce (262/2006 Sb.) 83 Kč 83 Kč
* Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
** Neobsahuje 164/2013 Sb.
*** Neobsahuje 99/1963 Sb.