Specializace

Životní prostředí

Komentáře k předpisům

Chemický zákon (350/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
O. Jarolím

Lesní zákon (289/1995 Sb.)
J. Drobník, P. Dvořák

Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jelínková, N. Buchta

Zákon o obalech (477/2001 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Trylč, P. Petržílek

Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
M. Hůlová

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Bejčková

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
V. Stejskal

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Dvořák

Zákon o právu na informace o životním prostředí – Praktický komentář (123/1998 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Jelínková, M. Tuháček

Vybraná judikatura – Životní prostředí

Monografie a praktické příručky

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí – Praktický průvodce ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Jelínková – Nakladatelství Grada 

Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy
I. Jančářová a kolektiv

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
D. Žídek

Právní vztahy k dřevinám, 2.vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2020
  J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Právo životního prostředí ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Tuháček, J. Jelínková – Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 419 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.