Specializace

Účetnictví

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

České účetní standardy č. 701–710 pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová
České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Müllerová

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (270/2010 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Svoboda
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář (410/2009 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová
České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Králíček
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová
Zákon o účetnictví – Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) (563/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
H. Březinová

Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz

DAUC – účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)

DAUC – neziskový sektor (časopis UNES – Účetnictví neziskového sektoru)

DAUC – Otázky & Odpovědi z praxe (časopis Otázky & Odpovědi z praxe)

DAUC – zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)

Ikona Meritum

Meritum

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2020, 2018, 2016, 2014 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Strouhal
Účetnictví podnikatelů 2021 – 2007 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Pilařová, J. Strouhal, M. Bulla a kolektiv
Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
L. Müllerová, V. Králíček

Daně v účetnictví
J. Skálová

IFRS – interpretace a aplikace v podnikové praxi ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
L. Krupová - Nakladatelství VOX

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
D. Prokůpková, M. Svoboda

Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady, 3. aktualizované a doplněné vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
P. Kout, T. Líbal - Nakladatelství VOX
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
R. Loja, R. Jonáš - Nakladatelství VOX

Kreativní účetnictví a účetní podvody
Z. Drábková

Leasingy podle IFRS ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
L. Krupová - Nakladatelství VOX

Lexikon účetních pojmů
J. Strouhal, J. Bokšová

Manažerské účetnictví, metody a nástroje, 3. upravené vydání -ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
J. Fibírová, L. Šoljaková, P. Petera, J. Wagner
Mzdové účetnictví 2021 ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
V. Vybíhal a kolektiv - Nakladatelství Grada
Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
L. Dvořáková
Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
T. Nekvapil

Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání
J. Stejskal, V. Dobrozemský

Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání
J. Stejskal, V. Dobrozemský

Podvojné účetnictví 2021 ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
J. Skálová - Nakladatelství Grada
Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví - Nástroje efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictví ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
Z. Drábková
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
H. Březinová
Slovník pojmů IFRS, 3. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Strouhal

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání
D. Dvořáková

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Vychopeň
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Skálová

Účetní předpisy pro pojišťovny
J. Huleš – Nakladatelství Leges

Účetní případy pro praxi 2021 ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
V. Hruška - Nakladatelství Grada
Účetnictví pro úplné začátečníky 2021 ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
P. Novotný - Nakladatelství Grada
Účetnictví v obchodní činnosti ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
M. Vlčková, J. Kouřilová, J. Rybová, H. Hlaváčková
Základní principy a postupy v účetnictví ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
M. Vlčková

Základy účetnictví, 2. vydání
D. Dvořáková

Zánik závazků započtením
M. Jäger – Nakladatelství Linde

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 666 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.