Specializace

Pracovní právo a sociální zabezpečení I

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Zákoník práce (262/2006 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2021
Nakladatelství Leges - A. Kottnauer / R. Gogová / K. Gritzerová / J. Hochman / H. Úlehlová
Zákoník práce – Praktický komentář (262/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt a kolektiv
Zákoník práce (262/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Vysokajová, B. Kahle, N. Randlová, P. Hůrka, J. Doležílek
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko
Zákon o kolektivním vyjednávání – Praktický komentář (2/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt a kolektiv

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Vala

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.)
J. Vala

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích (591/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Vala
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Vala

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.)
J. Vala

Vyhláška Ministerstva financí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.)
P. Tröster, P. Knebl

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (389/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)
P. Motyčková

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Přib, Š. Chotěborská, K. Cimlerová
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Seidl
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – Praktický komentář (582/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Voříšek a kolektiv
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
K. Cimlerová, Š. Chotěborská
Zákon o pomoci v hmotné nouzi – Praktický komentář (111/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)
J. Stádník, P. Kieler, M. Štefko

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Smolek, P. Válek, J. Kněžínek, P. Gajdušek, E. Riedlová, I. Chmielová Dalajková, B. Kahle
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Stádník, L. Kyselová

Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
L. Steinichová a kolektiv

Zákon o životním a existenčním minimu – Praktický komentář (110/2006 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Beck, I. Grunerová, M. Pavelková
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 833 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.