ASPI zdarma

ASPI pro všechny,
stačí jen registrace.

ZDARMA 

V ASPI zdarma:

 • kompletní legislativa ČR ve všech časových zněních, s možností porovnání textu předpisu
 • judikatura publikovaná ve sbírkách NS, NSS a ÚS včetně právních vět
 • upozornění na změny předpisů (notifikace)
 • vkládání vlastních poznámek
 • export dokumentů
 • výpočty lhůt a dovolených

ASPI

ASPI pro každého, kdo potřebuje pracovat s předpisy a judikaturou.

9 990 Kč

Navíc oproti ASPI zdarma

 • judikatura ČR, ESLP a SDEU
 • usnesení vlády ČR od roku 1991 ve všech časových zněních
 • veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
 • stejnopisy sbírek zákonů od roku 1918
 • základní literatura (+ 16 časopisů, 12 právních newsletterů, + 180 právních publikací)
 • bibliografie veškeré odborné literatury
 • informace o firmách
 • právní zpravodajství ČTK
 • předpisy měst a obcí ČR

Profesní řešení

ASPI pro profesionály, kteří potřebují znát kompletní vysvětlení

Cena od 19 990 Kč  

Navíc oproti ASPI:

 • komentáře odborníků
 • praktické příručky
 • vybraná judikatura
 • komentované vzory
 • specializované časopisy
 • navigátory a další nástroje

Řešení na míru

Vyberte si z více než 41 specializací a dalšího volitelného obsahu.

Rádi vám s cenově zvýhodněným výběrem na míru pomůžeme.

Ve vybrané specializaci získáte:

 • komentáře odborníků
 • praktické příručky
 • vybranou judikaturu
 • komentované vzory …

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

Profesní řešení lze dále rozšířit o…

Navigátory

Cena *
Celní řízení 208 Kč
Daň z přidané hodnoty 292 Kč
Daň z příjmů 208 Kč
Daňový řád 292 Kč
Insolvenční řízení 208 Kč
Katastr nemovitostí (součást specializace Obč. pr. hmotné a procesní II)
Občanský soudní řád 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa 292 Kč
Pracovní právo 125 Kč
Přestupky 125 Kč
Rozhodčí řízení (součást specializace Rozhodčí řízení)
Společnost s ručením omezeným (součást StudentASPI Plus)
Správní řád 208 Kč
Svobodný přístup k informacím (součást specializace Správní právo - obecné př.)
Trestní řád (součástí je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob) 292 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
Veřejná podpora 208 Kč
Vymáhání pohledávek 125 Kč
Zadávání veřejných zakázek 208 Kč
Zaměstnávání a pobyt cizinců 125 Kč
Životní prostředí 208 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Překlady předpisů

Anglický jazyk * Německý jazyk *
Autorský zákona (121/2000 Sb.) 83 Kč
Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.) 299 Kč 250 Kč**
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 83 Kč
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.) 250 Kč 250 Kč ***
Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.) 250 Kč
Správní řád (500/2004 Sb.) 83 Kč
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.) 250 Kč
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 83 Kč
Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.) 83 Kč
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 83 Kč
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) 83 Kč 83 Kč
Zákoník práce (262/2006 Sb.) 83 Kč 83 Kč
* Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
** Neobsahuje 164/2013 Sb.
*** Neobsahuje 99/1963 Sb.