Právní obor

Životní prostředí

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Chemický zákon (350/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
O. Jarolím

Lesní zákon (289/1995 Sb.)
J. Drobník, P. Dvořák

Vyhláška o přípustní úrovni znečišťování a jejím zjišťování (415/2012 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2023
P. Bejčková
Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jelínková, N. Buchta
Zákon o obalech (477/2001 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Trylč, P. Petržílek
Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
M. Hůlová
Zákon o odpadech – Praktický komentář (541/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
Š. Jakl, T. Babáček, J. Beneš, F. Hloušek, Z. Horáček, P.Knebel, L. Trylč

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
V. Stejskal

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář (114/1992 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Jelínková
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2023
B. Švecová, L. Dvořák
Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Bejčková
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Dvořák
Zákon o právu na informace o životním prostředí – Praktický komentář (123/1998 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Jelínková, M. Tuháček
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (167/2008 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
O. Vícha, V. Stejskal
Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář (542/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
Š. Jakl, T. Babáček, J. Beneš, F. Hloušek, Z. Horáček, P.Knebel, L. Trylč
Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Životní prostředí

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí – Praktický průvodce ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Jelínková - Nakladatelství Grada

Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy
I. Jančářová a kolektiv

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva ZAŘAZENO V ROCE 2020
D. Žídek
Právní vztahy k dřevinám, 2.vydání ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Jelínková - Nakladatelství Grada
Právo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu ZAŘAZENO V ROCE 2021
O. Vícha / J. Hák
Právo životního prostředí ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Tuháček, J. Jelínková - Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.