Právní obor

Zdravotnictví a farmacie

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb. m. s.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Benák a kolektiv
Vyhláška o pracovnělékařských službách – Praktický komentář (79/2013 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Krýsa
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci – Praktický komentář (98/2012 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Krýsa
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář (116/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
B. Vráblová, K. Dvořáková, L. Švarcová
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Krýsa, Z. Krýsová
Zákon o specifických zdravotních službách – Praktický komentář (373/2011 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Mach, A. Buriánek, D. Záleská, M. Mácha, B. Vráblová
Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
M. Kosčík, J. Blatný, J. Král, F. Křepelka, J. Stránský
Zákon o zdravotnické záchranné službě (374/2011 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
D. Mlynářová
Zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (95/2004 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
I. Krýsa, Š. Řehák, Z. Stuchlík

Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.)
J. Král a kolektiv

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – Praktický komentář (372/2011 Sb.)
J. Mach, A. Buriánek, D. Záleská, M. Mácha, B. Vráblová

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Zdravotnictví a farmacie

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Sivák

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
A. Valuš- Nakladatelství Leges

Dokazování v medicínskoprávních sporech
T. Holčapek

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy
J. Malíř / T. Doležal

Farmaceutické právo
J. Král- Nakladatelství Erudikum

Lege artis v medicíně ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Ptáček, P. Bartůněk, J. Mach a kolektiv - Nakladatelství Grada
Lékař a pacient v moderní medicíně ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Ptáček / P. Bartůněk a kolektiv - Nakladatelství Grada
Lékař a právo ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Mach - Nakladatelství Grada
Medicínsko-právní terminologie ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Dvořáková, J. Vondráček, O. Vondráček - Nakladatelství Grada
Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Vondráček, J. Vondráček - Nakladatelství Grada
Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Dvořáková, L. Vondráček - Nakladatelství Grada
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Vondráček, O. Vondráček - Nakladatelství Grada
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Vondráček, O. Vondráček - Nakladatelství Grada
Porodnické soudní kazuistiky ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Roztočil - Nakladatelství Grada
Posudková činnost v ordinaci lékaře ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Čeledová, R. Čevela, M. Bosák - Nakladatelství Grada
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Uherek - Nakladatelství Grada
Právní minimum pro sestry ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Vondráček, V. Wirthová - Nakladatelství Grada
Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Vondráček - Nakladatelství Grada

Právo, etika a kmenové buňky
M. Šolc

Právo na ochranu veřejného zdraví
J. Dudová

Právo na život a biomedicína ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Valc

Právo pro zdravotnické pracovníky – Právo prakticky, 2. vydání
L. Prudil

Právo v paliativní medicíně - Právo prakticky ZAŘAZENO V ROCE 2021
B. Vráblová
Právo v závěru života – Právo prakticky ZAŘAZENO V ROCE 2021
B. Vráblová
Soudně lékařská a medicínskoprávní problematika v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Mach, J. Štefan - Nakladatelství Grada
Soudní lékařství I. díl ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hirt a kolektiv - Nakladatelství Grada
Soudní lékařství II. díl ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hirt a kolektiv - Nakladatelství Grada
Univerzita medicínského práva ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Mach a kolektiv - Nakladatelství Grada

Zdravotnické právo
P. Šustek, T. Holčapek a kolektiv

Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745. Komentář – Porta Medica
J. Král, A. Martinovský

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.