Právní obor

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce

Komentáře k předpisům

Včetně ASPI Průvodce Veřejné zakázky

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.)
R. Kramařík, M. Štefek, K. Svoboda, J. Valdhans, M. Petr

Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
D. Raus, A. Oršulová

Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (273/1996 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
P. Jedlička

Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.)
V. Podešva, L. Sommer, J. Votrubec, M. Flaškár, J. Harnach, J. Měkota, M. Janoušek

Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) (zrušeno 134/2016 Sb.)
V. Podešva, M. Olík, M. Janoušek, J. Stránský

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář (134/2006 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
K. Jelínek, V. Dědek, J. Šlesinger, R. Staňo
Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Podešva, L. Sommer, J. Votrubec, M. Flaškár, J. Harnach, J. Měkota, M. Janoušek

Články a jiné dokumenty

Informační listy ÚOHS

komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže

Aspi navigátor - ikona

ASPI Navigátor

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Elektronické zadávání veřejných zakázek
M. Poremská

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická příručka nejen pro dodavatele ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Krč, P. Dovolil - Nakladatelství Leges
Programy shovívavosti a soukromoprávní vymáhání kartelového práva ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Kocí

Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950 – 2015
V. Šmejkal – Nakladatelství Leges

Veřejné zakázky stručně a prakticky (dle zákona č. 134/2016 Sb.)
M. Poremská

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.