Právní obor

Veřejné sbory

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Pokorný, J. Chrobák, M. Fliegel
Zákon o Celní správě České republiky (17/2012 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Jarešová
Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Zpěvák
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR (154/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Dvořák, D. Hejč
Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Šteinbach, R. Šlesinger, M. Zimmermann, M. Bílek, K. Hlaváčová
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – Praktický komentář (361/2003 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Chrobák, J. Kulhánek, A. Blahut, S. Vodička
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Skoruša, J. Daněk a kolektiv
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Pokorný, J. Chrobák, M. Fliegel

Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)
J. Teryngel, A. Kreml

Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Pokorný, J. Chrobák, M. Fliegel

Články a jiné dokumenty

Forenzní vědy, právo a kriminalistika

Právo a bezpečnost

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

České vězeňství ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Drápal

Kriminalita policistů ČR
L. Salvet

Prevence kriminality ZAŘAZENO V ROCE 2021
D. Zámek / J. Firstová

Veřejné sbory
P. Mates, J. Škoda, F. Vavera

Zpravodajské služby a zpravodajská činnost ZAŘAZENO V ROCE 2020
L. Michálek, L. Pokorný, J. Stieranka, M. Marko

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.