Právní obor

Trestní právo

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Etický kodex státního zástupce ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nejvyšší státní zastupitelství

Trestní řád (141/1961 Sb.)
A. Draštík, J. Fenyk a kolektiv

Trestní zákoník (40/2009 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Draštík a kolektiv
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kubíček, P. Polák, H. Opatová
Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Mahdalíčková
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Béreš, M. Katolická

Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
T. Durdík, L. Háková, L. Čírtková, P. Vitoušová

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Brucknerová, M. Hrušáková
Zákon o státním zastupitelství (283/1993 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Lata, J. Pavlík, J. Zezulová
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Fenyk, L. Smejkal, I. Bílá

Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.)
V. Kalvodová, J. Kuchta, P. Škvain

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení – Praktický komentář (279/2003 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
L. Trešlová, I. Škrobák
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Trestní právo

Články a jiné dokumenty

Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)

Trestní právo (recenzovaný časopis)

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Trestní právo

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

20 případů státního zástupce na okrese ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
A. Rosůlek

Dokazování v přípravném řízení
M. Fryšták, P. Polišenská – Nakladatelství Leges

Extradice v mezinárodním právu. Formální aspekty ZAŘAZENO V ROCE 2021
H. Huclová
Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení ZAŘAZENO V ROCE 2021
A. Pudilová

Identifikační genetika v právní praxi – Právo prakticky
J. Kožina

Kriminologické možnosti riesenia domáceho nasilia ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Polák a kolektiv
Odklony v trestním řízení ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Zůbek
Opomenutí v trestním právu ZAŘAZENO V ROCE 2020
P. Kučera
Pohledávky z trestných činů ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Zrůbeck

Postavení úřední osoby v trestním právu
M. Fryšták, J. Kuchta, J. Provazník, D. Čep

Právní aspekty sebeobrany
E. Janečková

Přiměřenost trestní sankce k majetku pachatele ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Drápal
Rekognice ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Janulková

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních
R. Visinger

Trest odnětí svobody a jeho výkon
V. Kalvodová

Vazba v trestním řízení ZAŘAZENO V ROCE 2021
I. Galovcová - Nakladatelství Leges
Vybraná judikatura s výkladovými poznámkami – TOPOZ ZAŘAZENO V ROCE 2020
L. Smejkal, T. Syrový
Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu – Právo prakticky ZAŘAZENO V ROCE 2020
P. Vítková
Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Richter
Zločin mučení a lidská práva ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Matiaško
Znalecké dokazování v trestním řízení ZAŘAZENO V ROCE 2020
M. Fryšták

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 749 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.