Právní obor

Stavovské předpisy pro advokáty a soudce

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Kovářová, T. Sokol
Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
D. Kovářová, S. Balík ml., L. Diblíková, B. Klein, R. Němec, H. Tichá, P. Vrábliková, M. Žižlavský, K. Havlíček
Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
D. Kovářová, K. Havlíček, R. Němec, T. Sokol, J. Syka, D. Uhlíř, M. Žižlavský
Zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Grygar

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.)
J. Grygar

Články a jiné dokumenty

Bulletin advokacie

Soudce

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Stavovské předpisy pro soudnictví

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Advokát a jeho klient ZAŘAZENO V ROCE 2021
D. Kovářová
Citační analýza judikatury: metody, techniky a případové studie ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Harašta a kolektiv
Jak (ne)dělat advokacii: Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni ZAŘAZENO V ROCE 2020
D. Kovářová
Jak (ne)dělat advokacii: Komunikace s klientem jako hra – i ta má svá pravidla ZAŘAZENO V ROCE 2020
D. Fuchsová, D. Kovářová
Judical Law Making and Judicial Interpretation in Cetral European Countrie ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
P. Ondřejek

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky
D. Kosař, T. Papoušková

Klíč k soudní síni ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Jirsa, L. Vávra, P. Meduna, K. Janek, K. Havlíček
Nezávislost soudní moci ZAŘAZENO V ROCE 2021
V. Šimíček a kolektiv - Nakladatelství Leges
Online soudnictví v ČR ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Z. Loebl, P. Loutocký, M. Maisner, M. Matějka, R. Polčák, M. Urbániková

Právnický stav a právnická profese v minulosti
M. Kindl, M. Skřejpek a kolektiv

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky ZAŘAZENO V ROCE 2020
O. Kadlec
Shrnutí předpisů o advokacii. 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Pelikán

Shrnutí předpisů o advokacii – Právo prakticky
M. Pelikán

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Vrcha - Nakladatelství Leges
Výkon advokátní praxe ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Maur
Soudní dohled ZAŘAZENO V ROCE 2019
R. Visinger

Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy)
M. Princ

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Ondřejková - Nakaladatelství Leges

Znalectví
L. Křístek

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.