Právní obor

Správní právo – zvláštní předpisy

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Knihovní zákon (257/2001 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Danielisová

Krizový zákon (240/2000 Sb.)
J. Vaníček, O. Vodehnal

Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Staněk
Plemenářský zákon (154/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Hůlová

Veterinární zákon (166/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Skřivánková, J. Vebrová, J. Váňa, M. Morkus, M. Bařtipán, T. Sýkora, J. Kašpar, J. Zezulčík, A. Jáklová, T. Jírů

Zákon o cestovních dokladech (329/1999 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
M. Hejduk
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Chocholáč
Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
M. Hůlová

Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
D. Kosař, P. Molek, V. Honusková, M. Jurman, H. Lupačová

Zákon o azylu – Praktický komentář (325/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Votočková, N. Chmelíčková

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (428/2012 Sb.)
P. Jäger, A. Chocholáč

Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.)
B. Petr a kolektiv

Zákon o podpoře sportu (115/2001 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
D. Kohout, D. Viduna David
Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Vetešník, E. Stránská, J. Ševl
Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Buzek
Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Kříž, J. Porod, J. Horník

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2020
Nakladatelství Leges – M. Selucká, M. Losenický, L. Matoušek, J. Mlýnková

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) - Praktický komentář ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Leges - L. Slanina, M. Pazdera, T. Grygar
Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
A. Šíma
Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Hanák, J. Tkáčiková

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Vlasák

Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl
Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Chamráthová, L. Hlouch, A. Kliková, T. Svoboda
Zákon o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Matejka, J. Bárta, B. Havel

Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
T. Rada, J. Tkáčiková, O. Kunc

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.)
E. Barešová

Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.)
M. Müller, E. Barešová

Zákon o zoologických zahradách (162/2003 Sb.)
M. Hůlová

Kodexy církevního práva

Codex Iuris Canonici

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Církve

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Církevní dějiny ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Suchánek, V. Drška - Nakladatelství Grada
Církevní dějiny. Novověk ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Suchánek, V. Drška - Nakladatelství Grada
Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Šejvl

Právní aspekty hazardních her
J. Rajchl, K. Kramář, J. Malíř

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz – Právo prakticky
J. Dvořák

Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení ZAŘAZENO V ROCE 2021
A. Chamráthová Richterová
Slovník církevního práva ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. R. Tretera, Z. Horák - Nakladatelství Grada
Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny ZAŘAZENO V ROCE 2020
V. Zahumenská, D. Zahumenský

Spisová služba
M. Kunt, T. Lechner – Nakladatelství Leges

Teorie a praxe veřejných služeb
J. Stejskal, H. Kuvíková, B. Mikušová Měricková, V. Linhartová

Vstup cizince na území státu
P. Pořízek

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
J. Vodáková a kolektiv

Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami, 2. aktualizované vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
J. Dvořák

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 416 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.