Právní obor

Správní právo – obecné předpisy

Nově obsahuje živnostenské právo

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Kontrolní řád (255/2012 Sb.)
O. Dvorská

Kontrolní řád – Praktický komentář (255/2012 Sb.)
J. Jelínková

Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová
Soudní řád správní (150/2002 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
Z. Kühn, T. Kocourek, P. Mikeš, K. Černín, F. Dienstbier, O. Kadlec, K. Beran

Soudní řád správní (150/2002 Sb.)
L. Potěšil, V. Šimíček – Nakladatelství Leges

Správní řád – Praktický komentář (500/2004 Sb.)  ZAŘAZENO V ROCE 2020
Z. Fiala, K. Frumarová, M. Škurek, P. Vetešník, E. Horzinková, V. Novotný, L. Scheu
Správní řád s poznámkami a judikaturou (500/2004 Sb.)  ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Průcha - Nakladatelství Leges
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Hrabák
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
O. Závodský, M. Svoboda
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
T. Koucká Höfferová, M. Kala, J. Krůta, F. Púry, R. Suchánek
Zákon o některých přestupcích – Praktický komentář (251/2016 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Strakoš
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
D. Bohadlo, J. Brož, S. Kadečka, P. Průcha, F. Rigel, V. Šťastný

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) 
M. Ondrušová, R. Ondruš, P. Vytopil – Nakladatelství Leges

Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
F. Ištvánek, P. Simon, F. Korbel

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) 
J. Dvořák, J. Chrobák

Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
L. Potěšil, I. Pařízková

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Pichrt, J. Kaucký, M. Kopecký
Zákon o střetu zájmů – Praktický komentář (159/2006 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Pospíšil, V. Těžký, M. Jantoš
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jelínková / M. Tuháček
Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář (184/2006 Sb.). ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Hanák, D. Židek, R. Černocký
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2022
L. Křístek, P. Bürger, J. Vučka – Nakladatelství Leges
Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová
Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
E. Horzinková, V. Urban - Nakladatelství Linde
Živnostenský zákon - Praktický komentář (455/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Horzinková, V. Urban
Živnostenský zákon - Praktický komentář (455/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Horzinková, V. Urban
Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Správní právo – obecné předpisy

Aspi navigátor - ikona

ASPI Navigátor

Ikona Meritum

Meritum

Správní řád 2016
A. Kliková, P. Průcha, S. Kadečka a kolektiv

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Doručování ve správním řízení
T. Drábková

Majetek státu v teroii a praxi ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - P. Havlan, D. Sochorová a kolektiv
Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Leges - P. Mates, M. Kopecký
Nakládání s majetkem státu ZAŘAZENO V ROCE 2020
M. Štancl

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
  P. Mates, J. Severa – Nakladatelství Leges

Principy dobré správy ZAŘAZENO V ROCE 2019
K. Černín
Praktický průvodce státní službou ZAŘAZENO V ROCE 2021
Š. Homfray - Nakladatelství Grada
Průvodce živnostníka právním řádem ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Nedorost - Nakladatelství Grada
Rozhodování o věcech veřejných ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Stejskal

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
P. Mates, M. Kopecký – Nakladatelství Leges

Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
R. Michálek

Správní věda. Teorie veřejné správy
D. Hendrych a kolektiv

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
A. Kaňa / F. Schnabel – Nakladatelství Leges

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení ZAŘAZENO V ROCE 2021
T. Grygar, K. Fumarová, M. Masarik, O. Horák
Veřejné užívání a jeho předmět ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
A. Mácha
Vyvlastnění z environmentálních důvodů ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Hanák - Nakladatelství MUNI

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 499 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.