Specializace

Rozhodčí řízení

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (HK01/2012) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Maisner, V. Trapl

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.)
Ľ. Mičinský, M. Olík a kolektiv

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Olík, M. Maisner, R. Pokorný, P. Málek, M. Janoušek

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.)
L. Lisse – Nakladatelství Linde

komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Rozhodčí řízení

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Rozhodčí řízení

Aspi navigátor - ikona

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor Rozhodčí řízení

M. Olík / M. Nulíček (Rowan Legal)
 

Speciální databáze

Soubor nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Aktualizovaný soubor nejdůležitějších a zásadních nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR vybíraný právníky Rozhodčího soudu.

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR ZAŘAZENO V ROCE 2020
V. Trapl

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku
N. Rozehnalová

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.