Specializace

Občanské právo hmotné a procesní I

Nově obsahuje spotřebitelské právo

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Exekuční řád (120/2001 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
S. Molák a kolektiv

Exekuční řád – Praktický komentář (120/2001 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Chráněný účet (38/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Štika
Katastrální vyhláška – Praktický komentář (357/2013 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
D. Šustrová, J. Holý, M. Raška
Katastrální zákon (256/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Barešová, I. Bláhová, P. Doubek, B. Janeček, L. Nedvídek, P. Souček
Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – Praktický komentář ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Šustrová, P. Borovička, J. Holý

Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
P. Lavický a kolektiv

Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (864/2007/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
N. Rozehnalová, K. Csach, Ľ. Gregová Širicová, T. Kyselovská, I. Rohová, D. Sehnálek, J. Valdhans
Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (593/2008/ES) ZAŘAZENO V ROCE 2020
N. Rozehnalová, K. Csach, Ľ. Gregová Širicová, T. Kyselovská, I. Rohová, D. Sehnálek, J. Valdhans
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí „Brusel I” (44/2001/ES) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Kasíková, P. Šuk

Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských „Brusel II bis” (2201/2003/ES)
M. Zavadilová

Notářský řád – Praktický komentář (358/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kožiak, D. Vláčil, R. Ruban

Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.)
P. Janků, P. Vrcha, D. Šustrová – Nakladatelství Linde

Občanský soudní řád – Soudcovský komentář (99/1963 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jirsa a kolektiv - (původně Nakladatelství HBT)

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
L. David, F. Ištvánek, N. Javůrková, M. Kasíková, P. Lavický a kolektiv – Nakladatelství Wolters Kluwer

Občanský soudní řád – Praktický komentář (99/1963 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Občanský zákoník (89/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala a kolektiv

Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Fiala, M. Kindl a kolektiv

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Zákon o chráněném účtu (38/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Štika
Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Horáček, M. Olík, M. Svatoš

Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
J. Grygar – Nakladatelství Leges

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Pauknerová, N. Rozehnalová, M. Zavadilová a kolektiv

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
P. Dobiáš, M. Hálová, Z. Kovařík a kolektiv – Nakladatelství Leges 

Zákon o náhradním výživném (588/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
P.Janková, G. Obermannová
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
N. Klabusayová
Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Vítová

Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.)
J. Grygar

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Selucká, M. Losenický , L. Matoušek, J. Mlýnková - Nakladatelství Leges
Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář (39/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Slanina, M. Pazdera, T. Grygar - Nakladatelství Leges

Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů – Praktický komentář (131/2002 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Macela a kolektiv
Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Večeřa
Zákon o veřejných dražbách – Praktický komentář (26/2000 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Valešová, J. Hradil

Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.)
L. Vacek

Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.)
J. Čáp / P. Schödelbauerová

Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
N. Klabusayová
Zákon o zvláštních řízeních soudních – Soudcovský komentář (292/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Jirsa a kolektiv - (původně Nakladatelství HBT)

Zákon o zvláštních řízeních soudních – Praktický komentář (292/2013 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

Zákon o zvláštních řízeních soudních – komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.)
A. Macková, L. Muzikář a kolektiv – Nakladatelství Leges

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Kotásek
Zákon, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony(286/2021 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Štika

Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí – Praktický komentář (119/2001 Sb.)
P. Lavický a kolektiv

komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Občanské právo

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 1 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.