Právní obor

Pojišťovnictví

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Zákon o distribuci pojištění a zajištění (170/2018 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
L. Jemelka, T. Chudý, O. Kočová, D. Komárková

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.)
P. Bušta, V. Přikryl

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.)PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
K. Kazdová, P. Kazda
Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
V. Přikryl, J. Čechová
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Pojišťovnictví

Články a jiné dokumenty

Pojistný obzor 2019

Pojistné rozpravy 2019

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Finanční řízení komerčních pojišťoven ZAŘAZENO V ROCE 2019
E. Vávrová - Nakladatelství Grada

Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (vybrané kapitoly)
P. Dobiáš – Nakladatelství Leges

Teoretické a praktické aspekty životního pojištění ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Merenda

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 166 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.