Právní obor

Horní právo

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Horní zákon (44/1988 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
O. Vícha
Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2020
O. Vícha
Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
O. Vícha - Nakladatelství Leges
Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (61/1988 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
O. Vícha

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 166 Kč (při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.