Právní obor

Finanční právo – banky

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Zákon o bankách (21/1992 Sb.)
P. Liška, K. Dřevínek, Š. Elek, P. Kotáb, T. Rýdl

Zákon o bankovní identitě (49/2020 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Perháčová / Š. Veselský

Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.)
T. Rýdl, J. Barák, L. Saňa, P. Výborný

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
J. Šovar a kolektiv
Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Beran, T. Nýdrle, D. Strnadel
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.)  ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Králík a kolektiv
Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Finanční právo – Kapitálový trh

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Akciové investice ZAŘAZENO V ROCE 2021
D. Gladiš - Nakladatelství Grada

Bankovní obchody
P. Liška, Š. Elek, K. Marek

Delisting ZAŘAZENO V ROCE 2020
L. Mazanec

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace – Právo prakticky
M. Janovec

Dokumentární akreditiv v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2021
P. Andrle - Nakladatelství Grada
Finance: od teorie k realitě ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Černohorský - Nakladatelství Grada
Finance podniku: Komplexní pojetí ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - M. Vochozka a kolektiv
Finanční analýza - 7. aktualizované vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - P. Růčková
Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady ZAŘAZENO V ROCE 2019
A. Knápková, D. Pavelková, D. Remeš, K. Šteker - Nakladatelství Grada
Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi ZAŘAZENO V ROCE 2019
P. Růčková - Nakladatelství Grada

Finanční crowdfunding
L. Němec, J. Zahránková

Finanční trhy ZAŘAZENO V ROCE 2019
O. Rejnuš- Nakladatelství Grada

Investice – Nová strategie
Nakladatelství Grada – P. Kohout

Investování na kapitálových trzích, 3. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2019
J. Veselá
Metody komplexního hodnocení podniku ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Vochozka – Nakladatelství Grada
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie - II. díl (vývoj v letech 2015-2019) ZAŘAZENO V ROCE 2021
T. Fecák

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí
M. Hrdý, B. Hamplová

Ovládněte tržní cykly ZAŘAZENO V ROCE 2020
H. Marks- Nakladatelství Grada
Selhání subjektů finančního trhu ZAŘAZENO V ROCE 2020
L. Zrůst

Teoretické a legislativní základy cenných papírů
J. Pauly

Teorie finančního práva a finanční vědy
M. Karfíková a kolektiv

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku
P. Liška

Využití umělých neuronových sítí při ocenění podniku pomocí vhodné výnosové metody ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada, M. Vochozka
Využití umělých neuronových sítí při řízení hodnoty pro vlastníky jako hlavního cíle podniku ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada, M. Vochozka
Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Soukal - Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 333 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.