Právní obor

Energetika

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Energetický zákon (458/2000 Sb.)
K. Eichlerová, J. Handrlica, M. Jasenský, J. Kořán, V. Košťál, D. Plášilová / P. Zákoucký

Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)
P. Holub / A. Chamrád

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 208 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.