Právní obor

Elektronické komunikace a IT

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 199/93/ES (910/2014/EU) – Nařízení eIDAS ZAŘAZENO V ROCE 2020
T. Lechner
Zákon o elektronické identifikaci (250/2017 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
T. Lechner

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
Z. Chudomelová, Š. Němečková, M. Beran, V. Jadrný, J. Novák

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
P. Mates, T. Nielsen, Z. Vaníček – Nakladatelství Linde

Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Maisner, B. Vlachová
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
T. Lechner

Vybrané odborné materiály NÚKIB

Odborné články, informace a podpůrné materiály vydávané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (zařazeny v modulu Literatura) ZAŘAZENO V ROCE 2020
Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
E. Fialová – Nakladatelství Leges

Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny ZAŘAZENO V ROCE 2021
D. Stroukal - Nakladatelství Grada

Elektronické dokumenty v právní praxi
T. Lechner – Nakladatelství Leges

Elektronické právní jednání ZAŘAZENO V ROCE 2019
V. Kment

Kyberkriminalita
A. Završnik

PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy – nová pravidla elektronické komunikace ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Nezmar - Nakladatelství Grada

Právo informačních technologií
R. Polčák a kolektiv

Programování pro právníky ZAŘAZENO V ROCE 2020
L. Michna
Technologie blockchain v právním kontextu ZAŘAZENO V ROCE 2020
B. Zubach
Umělá inteligence & právo ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Kolaříková, F. Horák
Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR ZAŘAZENO V ROCE 2020
A. Lobotka

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků
M. Koščík, R. Polčák, M. Myška

Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe ZAŘAZENO V ROCE 2021
L. Nezmar - Nakladatelství Grada

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 249 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.