Právní obor

Daně a poplatky včetně Průvodce

Komentáře k předpisům

Včetně ASPI Průvodce Daně

Komentáře k předpisům

Komentáře k předpisům

Celní zákon – Praktický komentář (242/2016 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
P. Polák, F, Hájek, J. Hošťálek, L. Hrbek, J . Jarešová
Daň z přidané hodnoty 2022. Úplné znění zákona o DPH od 1. 1. 2022 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Z. Kuneš

Daňový řád (280/2009 Sb.)
J. Baxa, O. Dráb, L. Kaniová, P. Lavický, A. Schillerová, K. Šimek, M. Žišková

Daňový řád (280/2009 Sb.)
L. Matyášová, M. E. Grossová – Nakladatelství Leges

Daňový řád – Praktický komentář (280/2009 Sb.)  PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU / ZAŘAZENO V ROCE 2019
T. Rozehnal

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (321/2016 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
O. Trubač
Zákon o cenách (526/1990 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
T. Naiser,M. Janečková, D. Svobodová
Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
Z. Tesařová
Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Boháč, H. Krasulová
Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Novotná, P. Koubovský
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
T. Brandejs, M. Drábová, M. Dušek, O. Holubová, M. Tomíček

Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
O. Dráb, P. Beránek, S. Finardi, J. Hlaváč, M. Hronová, L. Janoušek, B. Krížová, D. Martincová, Z. Morávek – Postupně zařazujeme

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (523/1992 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Neužil, V. Šefl

Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)
S. Kouba, D. Hrabětová, M. Patzenhauer

Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Krupičková, O. Trubač
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejích zákonů (164/2013 Sb.) ZAŘAZENO V ROCE 2021
M. Tuláček
Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.) ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
P. Polák, F. Kačaba, F. Poborský, P. Ort, P. Jonák

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.)
M. Děrgel

Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Kotenová, M. Tomíček, P. Petrová
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
E. Zemanová, V. Toman
komentované vzory smluv - ikona

Komentované vzory smluv a podání – Daně a poplatky

Články a jiné dokumenty

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

DAUC – daně (časopis Daně a právo v praxi)

DAUC – expertní příspěvky (dříve časopis Daňový expert)

Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB)

Ikona - vybraná judikatura v ASPI

Vybraná judikatura – Daně a poplatky

Ikona Meritum

Meritum

Daň silniční 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Radvan
Daň z nabytí nemovitých věcí 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Radvan
Daň z nemovitých věcí 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
M. Radvan
Daň z přidané hodnoty 2022, 2021, 2020, 2019 – 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
Z. Hušáková
Daň z příjmů 2022, 2021, 2020, 2019 – 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Brychta, J. Vychopeň
Daňový řád (správa daní) 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
L. Hrstková Dubšeková
Ekologické daně 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
R. Pelka
Spotřební daně 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
B. Kotenová
Aspi navigátor - ikona

ASPI Navigátor

Navigátor Transferové ceny

K. Klapuchová (autorka),  M. Jelínek (garant)
 

Monografie - ikona

Monografie a praktické příručky

Automobil (nejen) v podnikání
V. Pikal

Bytové domy, zdroj příjmů i povinností, 2. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
S. Kropáčková, T. Podškubka

Cizinci a daně, 6. vydání
M. Vyškovská

Covid-19 v účetních a daňových souvislotech ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Vychopeň

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
J. Kobík, A. Kohoutková

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
D. Králová, L. Nováková
Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury ZAŘAZENO V ROCE 2021
T. Jaroš

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené vydání
M. Otavová, P. Svoboda, V. Dvořáková

Daně a účetnictví OSVČ  ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - J. Molín
Daně v podnikání ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství VOX - A. Vančurová / H. Zídková
Daňová evidence podnikatelů 2021 ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – J. Dušek
Daňová evidence podnikatelů 2022 ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - J. Dušek, J. Sedláček
Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. rozšířené vydání ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Hakalová / Y. Pšenková / Š. Kryšková

Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
V. Šretr

Daňová politika v Evropské unii
D. Nerudová

Daňové zákony 2021 ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – H. Marková
Daňové zákony 2022 ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - H. Marková
Daňový systém ČR 2020 ZAŘAZENO V ROCE 2021
A. Vančurová
DPH ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – S. Galočík / O. Paikert / Z. Kuneš
DPH 2021 ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – Z. Kuneš / P. Polanská
DPH 2021 - zákon s přehledy ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – J. Dušek
DPH 2022 -výklad s příklady ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - Z. Kuneš, P. Polanská, S. Galočík, O. Paikert
DPH 2022 - zákon s přehledy ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - J. Dušek
DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – M. Sádovský

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Nakladatelství Leges – T. Sejkora

Fyzické osoby a daň z příjmů ZAŘAZENO V ROCE 2021
I. Macháček
Hmotný a nehmotný majetek v podnikání ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Nigrin

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů, 4. vydání
V. Sojka a kolektiv

Mezinárodní výměna informací ZAŘAZENO V ROCE 2021
J. Dobrowski / G. Buchtová
Nemovité věci v podnikání, 4. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2020
J. Vychopeň
Opatření proti vyhýbání se zdanění: ovládané zahraniční společnosti ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
P. Šmirausová

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Nakladatelství Leges – A. Vondráčková

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
J. Šustr, A. Kratochvíl

První zkušenosti s EET – elektronickou evidencí tržeb
T. Hajdušek, M. Vodička

Směrnice DAC 6 v přehledech ZAŘAZENO V ROCE 2021
Nakladatelství Grada – J. Dušek

Systém principů daňového práva
S. Kouba

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE TITULU
I. Brychta, M. Hajšmanová, P. Kameník
Transferové ceny – unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií ZAŘAZENO V ROCE 2019
D. Nerudová, V. Solilová
Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání ZAŘAZENO V ROCE 2020
I. Pilařová
Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
Nakladatelství Grada - Z. Kuneš, P. Polanská
Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání ZAŘAZUJEME V ROCE 2022
I. Macháček

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání
A. Vančurová

Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele: 791 Kč
(při roční fakturaci)

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.