Firma

Víme, že ve firmách často řešíte “právní” problémy a přitom nemáte potřebné právní znalosti. Profesní řešení pro firmy jsme proto připravili tak, abyste měli veškeré informace, které ve firmě potřebujete.

Z vybraných specializací jsme pro vás připravili cenově zvýhodněnou nabídku profesního řešení sestavenou s ohledem na potřeby obchodních korporací.

ASPI Firma 2021
ASPI
Předpisy, judikatura, literatura
ASPI Průvodce – dostupné jen v ASPI Nové Generace
Daně
Insolvence
Korporátní právo
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Covid-19
Specializace
Daně a poplatky
Doprava
Insolvence
Občanské právo hmotné a procesní II
Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Účetnictví
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Počet komentářů 170
Počet příruček 308
Počet časopisů 21
Počet specializací 12
Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
2 666 Kč
Kontaktovat obchodního poradce

 

Profesní řešení lze dále rozšířit o …

Navigátory

Cena *
Celní řízení 208 Kč
Daň z přidané hodnoty 292 Kč
Daň z příjmů 208 Kč
Daňový řád 292 Kč
Insolvenční řízení 208 Kč
Katastr nemovitostí (součást specializace Obč. pr. hmotné a procesní II)
Občanský soudní řád 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa 292 Kč
Pracovní právo 125 Kč
Přestupky 125 Kč
Rozhodčí řízení (součást specializace Rozhodčí řízení)
Společnost s ručením omezeným (součást StudentASPI Plus)
Správní řád 208 Kč
Svobodný přístup k informacím (součást specializace Správní právo - obecné př.)
Trestní řád (součástí je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob) 292 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
Veřejná podpora 208 Kč
Vymáhání pohledávek 125 Kč
Zadávání veřejných zakázek 208 Kč
Zaměstnávání a pobyt cizinců 125 Kč
Životní prostředí 208 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Překlady předpisů

Anglický jazyk * Německý jazyk *
Autorský zákona (121/2000 Sb.) 83 Kč
Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.) 299 Kč 250 Kč**
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 83 Kč
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.) 250 Kč 250 Kč ***
Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.) 250 Kč
Správní řád (500/2004 Sb.) 83 Kč
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.) 250 Kč
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 83 Kč
Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.) 83 Kč
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 83 Kč
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) 83 Kč 83 Kč
Zákoník práce (262/2006 Sb.) 83 Kč 83 Kč
* Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
** Neobsahuje 164/2013 Sb.
*** Neobsahuje 99/1963 Sb.

 

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D, LL.M.

Všem klientům chceme poskytovat kompletní servis pro jejich potřeby, a to očekáváme i u právního informačního softwaru. V ASPI máme k dispozici relevantní právní informace pro bankovnictví, ale i pro zacházení s osobními údaji nebo compliance. Pro všechny agendy našeho právního oddělení se tak můžeme o systém opřít. Jako vysokoškolský pedagog zároveň využívám názorů kolegů z širokého katalogu právních monografií

. 

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D, LL.M.
ředitel Právní služby, Česká spořitelna, a.s., centrála