Advokátní kancelář

Pracujeme pro vás už více než 30 let a rozumíme tomu, co potřebujete. Profesní řešení pro vás připravujeme na základě dlouholeté zkušenosti – ASPI je nejrozšířenějším znalostním systémem mezi advokáty na českém i slovenském trhu.

Profesní řešení ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ představuje cenově výhodnou nabídku vytvořenou specializacemi ve 2 různých stupních výbavy vybranými s ohledem na zaměření jednotlivých advokátních kanceláří.

Ve spolupráci s Českou advokátní komorou přinášíme speciální, na míru připravené produkty pro advokáty.

ASPI Advokátní kancelář 2021 ASPI Advokátní kancelář 2021 Premium
ASPI
Předpisy, judikatura, literatura
ASPI Průvodce – dostupné jen v ASPI Nové Generace
Daně
Insolvence
Korporátní právo
Pracovní právo
Veřejné zakázky
Covid-19

Specializace

Daně a poplatky
Insolvence
Mediální právo
Občanské právo hmotné a procesní II
Pracovní právo a sociální zabezpečení  II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Stavovské předpisy pro advokáty
Stavovské předpisy pro soudnictví
Trestní právo
Ústavní právo
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Počet komentářů 183 190
Počet příruček 315 328
Počet časopisů 23 23
Počet specializací 13 15
Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
2 833 Kč 2 999 Kč
Objednat Kontaktovat obchodního poradce

 

Profesní řešení lze dále rozšířit o …

Navigátory

Cena *
Celní řízení 208 Kč
Daň z přidané hodnoty 292 Kč
Daň z příjmů 208 Kč
Daňový řád 292 Kč
Insolvenční řízení 208 Kč
Katastr nemovitostí (součást specializace Obč. pr. hmotné a procesní II)
Občanský soudní řád 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) 292 Kč
Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa 292 Kč
Pracovní právo 125 Kč
Přestupky 125 Kč
Rozhodčí řízení (součást specializace Rozhodčí řízení)
Společnost s ručením omezeným (součást StudentASPI Plus)
Správní řád 208 Kč
Svobodný přístup k informacím (součást specializace Správní právo - obecné př.)
Trestní řád (součástí je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob) 292 Kč
Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
Veřejná podpora 208 Kč
Vymáhání pohledávek 125 Kč
Zadávání veřejných zakázek 208 Kč
Zaměstnávání a pobyt cizinců 125 Kč
Životní prostředí 208 Kč

* Cena za měsíc bez DPH pro 1 osobu
(při roční fakturaci)

Překlady předpisů

Anglický jazyk * Německý jazyk *
Autorský zákona (121/2000 Sb.) 83 Kč
Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.) 299 Kč 250 Kč**
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 83 Kč
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.) 250 Kč 250 Kč ***
Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.) 250 Kč
Správní řád (500/2004 Sb.) 83 Kč
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.) 250 Kč
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 83 Kč
Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.) 83 Kč
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 83 Kč
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) 83 Kč 83 Kč
Zákoník práce (262/2006 Sb.) 83 Kč 83 Kč
* Cena za měsíc bez DPH pro 1 uživatele
(při roční fakturaci)
** Neobsahuje 164/2013 Sb.
*** Neobsahuje 99/1963 Sb.

 

Kontaktujte obchodního poradce

Chcete se poradit, jaké řešení ASPI je právě pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte obchodního poradce z vašeho regionu a buďte si jistí, že pro vás vybereme to nejlepší řešení.

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Při své práci advokáta, v oblasti rodinného práva i jiného, potřebuji vždy aktuální znění právních předpisů. V případě složitějších případů navíc i odbornou literaturu a judikaturu. K tomuto všemu používám ASPI.

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.
advokát, právní služby pro podnikatele i běžné občany
JUDr. Jiří Novák ml.

„Na spolupráci s Wolters Kluwer oceňujeme společný zájem a úsilí při vývoji nových inovativních produktů. Při jejich tvorbě můžeme využívat naše dlouholeté zkušenosti a propojit je s technologickým know-how do unikátního online řešení, jako jsou interaktivní ASPI Navigátory (Trestní řád, TOPOZ, Přestupky a  Vymáhání pohledávek).“

Advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák

JUDr. Jiří Novák ml.
Jarmila Hanzalová

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. Nabídku ASPI jsme obohatili také o navigátory, obsáhlé kolekce diagramů, které vizualizují občanské soudní řízení, insolvenci a GDPR. Navigátor GDPR je navíc provázán s našimi specializovanými vzory. Do všech těchto produktů jsme vložili své dlouholeté know-how, udržujeme je aktuální a věříme proto, že jsou pro každého uživatele cennou pomůckou.“

Jarmila Hanzalová
PRK Partners