Občanský zákoník – srovnávací komentář

Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních sporných výkladů postupovat.

Autoři Petr Bezouška a Bohumil Havel působí v advokátní kanceláři PRK Partners

Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám
občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.

  • Občanský zákoník: Srovnávací komentář je přehledněčleněn podle vybraných paragrafů NOZ
  • Zařazeno 180 průběžně aktualizovaných témat (výklad více než 155 paragrafů ). Další jsou zařazovány průběžně.
  • Soubor je průbězně aktualizován při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nebo zániku již uvedených sporných výkladů.
  • Autoři Petr Bezouška a Bohumil Havel působí v advokátní kanceláři PRK Partners

„Moc si vážíme dlouholetého a stabilního vztahu s Wolters Kluwer. Díky naší spolupráci můžeme už tak rozsáhlou databázi ASPI doplňovat o další unikátní produkty. V první řadě bychom chtěli uvést srovnávací komentář k novému občanskému zákoníku. Tato vynikající komparativní studie uživateli ušetří spoustu času při vyhledávání a porovnávání publikovaných názorů k problematickým ustanovením občanského zákoníku. „

Jarmila Hanzalová

PRK Partners